Ad majorem Dei gloriam

⇩ English version ⇩

Sanctus Hieronymus

Familia Sancti Hieronymi

Constitutio

CaputThema
I : De Consociationis Fine
II : De Mediis ad Finem Consequendum Adhibendis
III : De Familię Sancti Hieronymi Compagine et Dispositione Organica
IV : De Familię Sancti Hieronymi Sede, Regimine, Aggregatione
Membrorum atque Bonis Temporalibus

Sub tutela Beatissimę Virginis Marię, Dei Matris almę,
et
sub protectione omnium Angelorum et Sanctorum,
et
sub speciali invocatione

SANCTI HIERONYMI

quem nobis in Patronum ac patrem seligimus spiritualem,
quum fuerit
Summo Pontifici sincerrime deditus
Fidei Catholicę defensor acerrimus
in exponendis Sacris Scripturis doctor eximius
vitę spiritualis verbo et opere magister pręclarus
atque
Latinitatis Ecclesiasticę auctor uberrimus,

in festo Beatissimę Virginis Marię de Monte Carmelo
die 16 mensis Julii A.D. 1989
nos infrascripti condidimus consociationem quam

FAMILIAM SANCTI HIERONYMI

appellare voluimus


Crux Melitensis

(Caput I ) DE CONSOCIATIONIS FINE

Ab summa pagina

Cujus consociationis membra fieri possunt omnia fidei Romanę Catholicę homines, qui una nobiscum in hunc finem sibi constituendum consentiant, ut

 1. Sincerum amorem erga Summum Pontificem et filialem obœdientiam erga ejus Supremum Magisterium Ecclesiasticum profiteantur;

 2. Vitam spiritualem quę ad intimam cum Deo unionem conducit secundum tot Sanctorum doctrinam et eorum vestigia sequentes intense et fideliter colant;

 3. Linguam Latinam vivam, Romanę Ecclesię propriam, sedulo studio et cotidianis exercitiis ita discere satagant, ut tandem facile et expedite tum Latine scripta legere, quum et cogitare et loqui et scribere Latine valeant.


Crux Melitensis

(Caput II ) DE MEDIIS AD FINEM CONSEQUENDUM ADHIBENDIS

Ab summa pagina

 1. De unione spirituali cum Summo Pontifice
  Omnes Familię Sancti Hieronymi membra

  1. pro posse documenta a Summo pontifice edita fideliter legant;

  2. ea quę a Summo Pontifice in gubernanda Ecclesia aguntur perspecta habeant;

  3. orationes pro Summo Pontifice cotidie fundant.

 2. De vita spirituali convenienter alenda

  Omnibus Familię Sancti Hieronymi membris, ut vitam spiritualem convenienter alant - pręter sanctę Missę sacrificium, sanctam communionem et frequentem peccatorum confessionem - exercitia spiritualia quę sequuntur enixe commendantur:

  1. Lectura spiritualis sive lectio divina, nempe conveniens tempus cotidianum quo meditative sive contemplative, id est lente et in spiritu orationis tum Sacra Scriptura quum Scripta Sanctorum ita legantur, ut paulatim nobis in succum et sanguinem transeant;

  2. Oratio mentalis, intima nempe semper et ubique possibilis conversio animę ad Deum;  quę oratio et lectionem spiritualem pręcedat oportet et ex ea profluat et magis magisque in diem perduret;

  3. Inter ceteras orandi formas primum locum obtinet sanctum Marianum Rosarium, quo maxima fidei nostrę mysteria in unione cum Beatissima Virgine Dei Genitrice Maria a nobis recoluntur;  accedat, in quantum possibile sit, recitatio Liturgię Horarum sive ex toto sive ex parte quam quisque sibi pro posse selegerit (verbi gratia, Laudes, Vesperę, Completorium).

 3. De studio et usu linguę Latinę

  Ut omnia Familię Sancti Hieronymi membra in cogitando et loquendo, in legendo et scribendo paulatim ad facilem et expeditum linguę Latinę usum perveniant, firma spe freti - memores illius proverbii "GUTTA CAVAT LAPIDEM" - cotidiana exercitia numquam omittant.
  Hęc autem exercitia se extendunt ad ea quę sequuntur:

  1. Illa Familię Sancti Hieronymi membra, quę nullum hucusque vel fere nullum habent linguę Latinę usum, varios adhibeant "Cursus linguę Latinę vivę" sive manualia in hunc finem edita, sive etiam Latinas Romanę pronuntiationis capsas magnetophonicas, ut linguam Latinam vivam discere valeant.

  2. In quantum possibile sit, omnia Familię Sancti Hieronymi membra Summi Pontifici Encyclicas et Litteras Apostolicas, Documenta Concilii Vaticani II et cetera ecclesiastica documenta Latine legant.

  3. Pro lectione quoque spirituali Bibliam adhibeant editionis Vulgatę Latinę;  itemque Latine legant sanctos Patres Ecclesię, itemque medii ęvi sanctos vitę spiritualis atque Ecclesię, itemque medii ęvi sanctos vitę spiritualis atque verę theologię Catholicę magistros, inter quos summus eminet sanctus Thomas Aquinas.

  4. Sanctum Rosarium Marianum, Liturgiam Horarum, ceterasque preces privatim fusas Latine recitent;  occasiones vero assistendi sanctis Missis Latine celebratis ne omittant;  immo, ubi hoc sine lite et bello et odio pacifice fieri potest, ipsi quoque, ut sanctę Missę Latine celebrentur, occasione data humanissime proponant.

  5. Inde ab initio omnes satagant acquirere consuetudinem Latine cogitandi et ea quę jam sciunt Latine exprimendi.


Crux Melitensis

(Caput III ) DE FAMILIÆ SANCTI HIERONYMI COMPAGINE ET DISPOSITIONE ORGANICA

Ab summa pagina

Pręambulum

Familię Sancti Hieronymi compago et dispositio organica - quum Romanę Catholicę fidei homines utriusque sexus, omnis ętatis, cunctorum ordinum vel officiorum vel munerum, universarum quoque nationum ad hanc Familiam attracti et vocati esse possint - sat ampla et diversis vitę condicionibus adaptanda sit oportet.

 1. De Cenaculis Sancti Hieronymi

  1. Hęc tota et universalis Familia Sancti Hieronymi in partes dividitur, quę singulę certum numerum membrorum et aliquam ubi hęc membra congregentur sedem comprehendunt.  Hę partes singulę atque earum sedes appellantur

   CENACULA SANCTI HIERONYMI.

  2. Universa Cenacula Sancti Hieronymi, quę juxta locorum condiciones ceterasque circumstantias sat varia esse possunt, secundum pręcipuam earum indolem et structuram in tria distinguuntur genera : Cenacula enim Sancti Hieronymi sunt alia ORDINARIA, alia SCHOLASTICA, alia tandem MONASTICA. Quę tria genera , in circulis quasi concentricis disposita, totam Familiam Sancti Hieronymi constituunt.
 2. De Cenaculis Sancti Hieronymi Ordinariis

  1. Ubi aliquot Familię Sancti Hieronymi membra in quadam vicinia habitant, pro posse satagant statutis temporibus in loco apto convenire, ut et in communi Latine orent et inter se Latine colloquantur.  In locis ubi fieri potest, convenit ut communiter assistant sanctę Missę sacrificio Latine celebrando, secundum normam capite II, paragrapho 3, littera d hac de re datam. Hę aliquot membrorum Familię Sancti Hieronymi congregationes atque earum sedes appellantur

   CENACULA SANCTI HIERONYMI ORDINARIA.

  2. Quamvis ordinarie unumquodque membrum Familię Sancti Hieronymi alicui Cenaculo adscribatur atque cum ceteris hujus Cenaculi membris in statuta sede congregetur statutis temporibus, tamen ex Familia Sancti Hieronymi non excluduntur illi, qui a ceteris hujus Familię membris ita sejuncti vivunt, ut propter distantiam locorum ad nullam alicujus Cenaculi sedem se conferre possint.

  3. Qui in talibus circumstantiis versantur, Familię Sancti Hieronymi adhęrere et ejus membra esse possunt, dummodo fideliter observent ea quę capitibus I et II hujus Constitutionis de membrorum obligationibus dicta sunt.  Insuper ligamen et unionem cum Familia Sancti Hieronymi, quocumque modo possunt, colant atque sustentent.

 3. De Cenaculis Sancti Hieronymi Scholasticis

  1. Optandum est ut adjuvante Dei gratia secundum diversas locorum conditiones

   CENACULA SANCTI HIERONYMI SCHOLASTICA

   quoque condantur, talia nempe ubi activitates permanentes fini hujus consociationis consentaneę exerceri possunt, communi quorundam saltem membrorum labore sustinendę, uti sunt:

   • - scholę linguę Latinę vivę

   • - editiones librorum vel foliorum Latinorum

   • - editio capsarum magnetophonicarum vel audiovisificarum Latinarum et cetera hujusmodi.

  2. Tota Familia Sancti Hieronymi hęc Cenacula Scholastica magni faciat, atque Cenacula quoque Ordinaria his Cenaculis Scholasticis adjutorio esse et illis pro posse operam dare satagant.

 4. De Cenaculis Sancti Hieronymi Monasticis

  1. Centrum totius Familię Sancti Hieronymi constituitur ab illis qui, a Deo vocati, in una domo simul in communi viventes solis orationibus et studiis sacris vacant.  Singulę hujus generis communitates appellantur

   CENACULA SANCTI HIERONYMI MONASTICA.

  2. Harum communitatum sodales non tantum in orationibus et studiis sacris, sed etiam in cotidianis laboribus et colloquiis sola lingua Latina utantur.

  3. Ceterum hęc Cenacula Sancti Hieronymi Monastica reguntur propria ipsorum Regula et Normis propriis, secundum pręscripta Codicis Juris Canonici, congrua congruis referendo.


Crux Melitensis

(Caput IV ) DE FAMILIÆ SANCTI HIERONYMI SEDE, REGIMINE, AGGREGATIONE MEMBRORUM ATQUE BONIS TEMPORALIBUS

Ab summa pagina

 1. De Sede

  1. Sedes totius consociationis quę „Familia Sancti Hieronymni" nuncupatur - nisi posteriore tempore aliter videbitur - pro nunc ille intelligitur locus ubi hęc consociatio condita est, nempe Aquę Clarę Floridianę (i.e., Clearwater, Florida, U.S.A.)

  2. Hanc Sedem totius Familię Sancti Hieronymi in alium locum transferre competit auctoritati Consilii Generalis.

  3. Ad auctoritatem Consilii Generalis quoque pertinet quęstionem de Sede aliter definire atque, pręter Sedem principalem et sub illa, Sedes forte regionales erigere et quid illis competat statuere.

 2. De Regimine

  1. Toti Familię Sancti Hieronymi paterne pręest PRÆSES GENERALIS, cui in munere assistunt DUO CONSILIARII.  Qui tres una simul CONSILIUM GENERALE efficiunt.  Consilium Generale jus habet alia quoque membra sibi in hoc munus asciscendi.

  2. Ab ipso Consilio Generali omnia negotia ad totam Familiam Sancti Hieronymi attinentia expediuntur.  Item a Consilio Generali ad negotia expedienda alii quoque officiales nominari possunt.

  3. Si unus ex membris Consilii Generalis vel justa de causa officio renuntiaverit vel vita functus fuerit, a ceteris Consilii Generalis membris nominatur substitutus.

  4. In singulis Cenaculis Sancti Hieronymi negotia omnia in spiritu verę familię in quantum fieri potest concorditer et collegialiter expediantur.

  5. Ad regimen Cenaculorum Sancti Hieronymi Monasticorum quod attinet, servantur leges Codicis Juris Canonici atque Normę proprię a competenti Ecclesię auctoritate approbandę.

 3. De aggregatione membrorum atque de fidelitatis proposito et promissione

  1. Qui homines Familię Sancti Hieronymi nomen dare atque ei ut membra aggregari possint, capite I, paragraphis 1 - 3 hujus Constitutionis statutum est.

  2. Candidatus incipit esse membrum Familię Sancti Hieronymi a die quo rescriptum aggregationis a Concilio Generali datum est.

  3. Novum membrum, quum rescriptum aggregationis petit, adjuvante Deo triplicem hujus Familię Sancti Hieronymi finem fideliter prosequendum promittat;  quod fidelitatis propositum in corde suo frequenter renovare consuescat.

  4. Unumquodque Familię Sancti Hieronymi membrum, postquam per triennium triplici hujus consociationis fini fideliter adhęsit, promissionem suam in quodam cenaculo Sancti Hieronyml, aliis Familię Sancti Hieronymi Membris pręsentibus, publice recitando sollemniore ritu renovet atque confirmet.

  5. Formula autem promissionis est hęc:  « Adjuvante Deo Omnipotenti, Beatissimę Virgini Marię atque Sancto Hieronymo, patrono nostro, ego promitto

   • imprimis sincerum amorem et filialem obœdientiam erga Summum Pontificem ejusque Supremum Magisterium,

   • deinde studium vitam spiritualem quę ad intimam cum Deo unionem conducit secundum tot Sanctorum doctrinam et eorum vestigia sequens intense et fideliter colendi,

   • tandem studium cotidianis exercitiis bene discendi et usu provehendi linguam Latinam vivam, Ecclesię propriam. »

  6. Aggregatio ad Familiam Sancti Hieronymi cessat:
   • libera declaratione membri se consociationem relinquere velle;
   • dimissione a Consilio Generali justa de causa alicui membro intimata.

 4. De bonis temporalibus

  1. Tota Familia Sancti Hieronymi jus habet acquirendi, possidendi, administrandi bona temporalia.  Hęc bona in utilitatem totius consociationis administrantur a Consilio Generali quo tota Familia Sancti Hieronymi repręsentatur.

  2. Unumquodque Cenaculum Sancti Hieronymi bona temporalia acquirere, possidere, administrare potest;  de modo, quo hęc bona administrentur, singula Cenacula decidere valeant.

  3. Si Familia Sancti Hieronymi dissolvitur, ejus bona in possesionem alius Instituti Religiosi a Concilio Generali in actu dissolutionis determinandi transferuntur.

 5. De normis particularibus

  • Consilum Generale minutas normas vel regulationes particulares, quę ei opportunę videbuntur, edere potest.

  • Datum apud AQUAS CLARAS FLORIDIANAS, in Sollemnitate Beatissimę Virginis Marię de Monte Carmelo, A. D. MCMLXXXIX.

   /s/ Pater Suitbertus a Sancto Joanne a Cruce, O.C.D.
   /s/ Joannes G. Halisky

  • (Juxta canonem 322 Codicis Juris Canonici approbatum ab Episcopo John C. Favalora, Diœcesis Petropolitanę Floridianę, rescripto dato die 5 Decembris 1990.)


S. Hieronymus precans

Ab summa pagina

DECLARATIO AUTHENTICA PRIMA

Declaramus ea quę capite III hujus Constitutionis sub numero 2, litteris b et c dicuntur, ita intelligenda esse ut pleno jure membra Familię Sancti Hieronymi fieri possint omnia Catholicę fidei personę quę nobiscum consentiunt in triplicem finem hujus Familię, nempe ut

 • sincerum amorem et filialem obœdientiam erga Summum Pontificem profiteantur;

 • vitam spiritualem quę ad intimam cum Deo unionem conducit secundum Sanctorum exempla fideliter colant;

 • linguam Latinam vivam, Ecclesię propriam, magni ęstiment.

Non ergo requiritur a singulis ut

 • per singulos dies intensis exercitiis Latinis ita dediti sint ut hanc linguam mox perfecte calleant.  Sufficit enim alta ęstimatio hujus linguę, quę est Ecclesię propria, et - inquantum sine incommodo fieri potest - studium discendi saltem pauca, verbi gratia, quosdam textus sanctę Missę et quosdam cantus liturgicos.

Neque requiritur a singulis membris ut

 • ullam activitatem specialem sibi assumant ad quam se impares sentiunt.

Neque requiritur (ut jam capite III, numero 2, littera b hujus Constitutionis explicite dictum est) ut

 • singula membra statutis temporibus conveniant vel ad quoddam cenaculum in aliquo loco erectum pertineant.  Sufficit ut, quocumque modo possint, ligamen et unionem pręsertim spiritualem cum tota Familia Sancti Hieronymi colant et ea quę capitibus I et II dicta sunt ad mentem DECLARATIONIS ALTERIUS servent.


Crux Melitensis
Ab summa pagina

DECLARATIO AUTHENTICA ALTERA

Declaramus ea quę capite II, numeris l, 2, et pręsertim 3 (de studio et usu linguę Latinę), dicta sunt non intelligenda esse in sensu enumeratione taxative quę singulis membris omnia ibidem enumerata facienda imponit.

Nisi enim agatur de illis mediis ad vitam spiritualem alendam quę omnes Catholicę fidei homines obligant (uti sunt sanctę Missę sacrificium, sacramentalis confessio, sancta communio, obligatio orandi et cetera hujusmodi);  enumeratio mediorum ad triplicem hujus Familię finem consequendum ita intelligenda est ut agatur de exemplis e quibus singuli sibi seligant ea quę et fini nostro consentanea et sibimet ipsis convenientia sint.

Quod autem ad linguam Latinam discendam attinet, in Declaratione Authentica Prima rem ita definivimus ut nemo principiis Familię Sancti Hieronymi consentiens exclusus sit ne membrum fieri possit.

Quicumque vero patienti et per severanti studio ad majorem vel etiam perfectum linguę Latinę usum pervenire possit, studia ne omittat, sed singulis diebus saltem ad breve tempus iis fideliter incumbat.  Sacerdotes vero, nostrę Familię membra, memores sint canonis 249 novi Codicis Juris Canonici qui illis pręscribit ut linguam Latinam bene calleant.


⇧ Versio Latina ⇧

Sanctus Hieronymus

Family of Saint Jerome

Constitution

ChapterSection
I : Purpose of the Association
II : Means for Obtaining the Ends
III : Organization of the Family of Saint Jerome
IV : Seat, Government, Reception of Members, and Property of the Family of Saint Jerome

With the Blessed Virgin Mary Mother of God,
as our Guardian,
with all the Angels and Saints as our protectors,
and with the special invocation of

SAINT JEROME

whom we select as our patron Saint and spiritual Father,
for he was
with all his heart devoted to the Holy Father,
a strong defender of the Catholic Faith,
the greatest exponent of Holy Scripture,
by his writings and by the example of his life
a renowned teacher of the spiritual life,
and an eminent author of ecclesiastical Latin,

on the Feast of Our Lady of Mount Carmel,
July 16, 1989,
we founded the association which we have wished to call the

FAMILY OF SAINT JEROME


Crux Melitensis

(Chapter I )  THE PURPOSE OF THIS ASSOCIATION

Top

All faithful Roman Catholics may become members of this association who agree to dedicate themselves to the following ends:

 1. Sincere love for the Holy Father and a devoted obedience to His Supreme Magisterium;

 2. Intense commitment to the spiritual life, striving to union with God according to the teaching and the example of so many Saints;

 3. Diligent study and use of the Latin language, the living language of the Roman Catholic Church, in order to arrive at a sound command of the language in reading, thinking, speaking and writing.


Crux Melitensis

(Chapter II )  MEANS FOR OBTAINING THESE ENDS

Top

 1. Spiritual union with the Holy Father.
  All members of the Familia Sancti Hieronymi

  1. should faithfully read the documents issued by the Holy Father, to the best of their ability;

  2. should be well informed about the activities of the Holy Father;

  3. should never forget to pray daily for the Holy Father.

 2. The commitment to the spiritual life.

  Besides the Holy Mass, Holy Communion, and frequent sacramental confession of their sins, the following spiritual exercises are also highly recommended to the members of the Familia Sancti Hieronymi:

  1. spiritual reading or “lectio divina”, that is, a sufficient time every day for reading Holy Scripture or the works of the Saints, in a spirit of meditation and contemplation, prayerfully and without haste, so that the meaning of these texts may gradually become part of us;

  2. mental prayer, that is, the turning of our heart to God whenever and wherever possible; which prayer should not only precede our spiritual reading but also flow out of it and remain throughout the whole day;

  3. among other forms of prayer the Holy Rosary holds the highest place; in this prayer we meditate together with the Blessed Virgin and Mother of God on all the essential mysteries of our faith. Each member should also make an effort to recite daily the Liturgy of the Hours, or at least a part of it, such as Laudes (Lauds), Vesperę (Vespers), or Completorium (Compline).

 3. Study and use of the Latin language.

  In order to attain an easy command of the Latin language in thinking and speaking, in reading and writing, every member of the Family of Saint Jerome should be faithful to the daily practice of Latin and should never become discouraged in learning, knowing the proverb, “Little droplets will gradually wear away a rock” (GUTTA CAVAT LAPIDEM).

  These daily exercises would extend to the following:

  1. To those who have only a limited knowledge of Latin, or no knowledge at all, the study of our Course on the Living Latin Language is recommended, or other manuals for beginners, and the use of Latin cassettes (those with Roman pronunciation) in order to obtain contact with the living, spoken Latin language from the very beginning.

  2. As much as possible, all members of the Familia Sancti Hieronymi should read the Encyclicals and Apostolic Letters of the Holy Father, the documents of Vatican Council II, and other official documents of the Church in Latin.

  3. For the “lectio divina” they should use the Latin Bible, and read in the original Latin text the works of the Church Fathers and the Saints who taught the spiritual life and true theology during and after the Middle Ages – among them first of all St. Thomas Aquinas.

  4. The Holy Rosary, the Liturgia Horarum, and other prayers should be said in Latin.  Occasions for participating in the Holy Mass celebrated in Latin should never be omitted.  Indeed the members of the Family of Saint Jerome might request that there be more Masses celebrated in Latin, so long as this is done in a spirit of peace and without causing quarrels and discord.

  5. From the very beginning every member should try to acquire the habit of thinking in Latin and expressing himself in this language as much as he can.


Crux Melitensis

(Chapter III )  THE ORGANIZATION OF THE FAMILY OF SAINT JEROME

Top

Preamble

Because the Family of Saint Jerome is open to all Roman Catholics, of both sexes, of every age, of all professions and vocations, and in all nations throughout the world, it is appropriate that its organization be amply adapted to these different circumstances of life.

 1. The Cenacula Sancti Hieronymi

  1. The Family of St. Jerome in its entirety encompasses small groups of a certain number of members who have a common place where they can meet. These groups and their meeting place are called

   CENACULA SANCTI HIERONYMI.

  2. These Cenacula Sancti Hieronymi, which might be quite different according to local conditions and other circumstances, are separated into three classifications: ORDINARIA, SCHOLASTICA, and MONASTICA. These three classifications together, formed as if in concentric circles, build up the whole Family of Saint Jerome.
 2. The Cenacula Sancti Hieronymi Ordinaria

  1. Those members of the Family of Saint Jerome living in the same vicinity should strive to meet at certain times in a suitable place to pray and speak together in Latin, to the extent that they can;  where they are able, they should also participate in the Holy Mass celebrated in Latin (cfr. Ch. II, par. 3, litt. [d].).  These groups of members in a given locality are called

   CENACULA SANCTI HIERONYMI ORDINARIA.

  2. Although it is desirable that every member belong to such a CENACULUM ORDINARIUM so as to meet with other members, no one will be excluded who lives so distant from other members that he cannot come together with others in a Cenaculum.

  3. Those who live in such circumstances as mentioned in [b] may also become members of the Family of Saint Jerome, provided that they observe faithfully all the obligations otherwise required of the members, as described in Articles I and II. These isolated members should also try, in whatever way they can, to maintain contact with the wider Family of Saint Jerome.

 3. The Cenacula Sancti Hieronymi Scholastica

  1. It is to be hoped that with the grace of God and in accordance with different local conditions there will be established

   Cenacula Sancti Hieronymi Scholastica

   i.e., Cenacula where certain agreed upon activities pertaining to the ends of the association may be carried out by the work of the members, such as

   • courses in spoken Latin,

   • editions of books or papers in Latin

   • Latin cassettes, and other things of this kind.

  2. The whole Family of St. Jerome should hold the Cenacula Scholastica in high esteem, and the Cenacula Ordinaria should try to be as helpful to them as they can.

 4. The Cenacula Sancti Hieronymi Monastica

  1. The spiritual center of the whole Family of Saint Jerome are those members who – attracted by God’s calling – live in a religious community and dedicate themselves completely to prayer and holy studies.  These communities are called

   CENACULA SANCTI HIERONYMI MONASTICA.

  2. The members of those communities will use the Latin language not only in prayer and holy studies, but also in their daily work and conversation.

  3. Those communities will follow the special rules appropriate to them, according to the canons of the Code of Canon Law.


St. Jerome praying

(Chapter IV )  CONCERNING THE SEAT, THE GOVERNMENT, THE RECEPTION OF MEMBERS, AND PROPERTY OF THE FAMILIA SANCTI HIERONYMI

Top

 1. The Seat.

  1. The “Seat” of the whole association called “Familia Sancti Hieronymi” is, unless and until a change may be made in the future, the place where this association was founded, i.e., Clearwater, Florida, U.S.A.

  2. The Consilium Generale has the competence to transfer the Seat of the association elsewhere.

  3. It is also within the competence of the Consilium Generale to consider the question of erecting regional seats in addition to the Central Seat and to determine their function.

 2. The Government.

  1. The Pręses Generalis paternally heads the whole Family of Saint Jerome.  He is assisted by two advisors.  Acting together these three form the Consilium Generale.  The Consilium Generale has the right to admit other members to assist in its functions.

  2. All matters that concern the entire Family of St. Jerome are within the care of the Consilium Generale. The Consilium Generale may delegate certain matters to others.

  3. If one of the members of the Consilium Generale resigns for just reasons, or dies, the other members of the Consilium Generale shall elect a substitute.

  4. Within each Cenaculum Sancti Hieronymi all matters that concern the members should be decided in a spirit of concord and collegiality, as in any true family.

  5. The Cenacula Sancti Hieronymi Monastica will be governed by the pertinent corresponding canons of the Code of Canon Law and by the statutes of each particular Cenaculum S. H. Monasticum, approved by the competent ecclesiastical authority.

 3. The Admission of Members, and their promise of fidelity.

  1. Norms for membership are stated In Article I., par. 1 – 3 of this Constitution.

  2. The candidate commences to be a member of the Family of Saint Jerome the day his rescript of admission is issued by the Consilium Generale.

  3. The new member, asking for admission, promises with the help of God to be faithful to the threefold purpose of the Family of Saint Jerome.  This promise should be renewed frequently in the heart of every member.

  4. Every member of the Family of Saint Jerome, after having adhered faithfully to the threefold purpose of this association for a triennium, should renew his promise solemnly in a Cenaculum Sancti Hieronymi in the presence of other members.

  5. The formula of the promise will be the following:

   “With the Help of God I promise to the Blessed Virgin Mary and to Saint Jerome, our patron Saint,

   • first of all: a sincere love of the Holy Father and a devoted obedience to His Supreme Magisterium;

   • secondly; an intense commitment to the spiritual life, striving to union with God, according to the teaching and the example of so many saints;

   • finally: the constant study and use of Latin, the living language of the Roman Catholic Church.”

  6. Membership in the Family of St. Jerome ceases:

   • by a declaration of withdrawal of a member;  or

   • upon receipt of a notice of dismissal issued by the Consilium Generale for just cause.

 4. The Possession and Administration of Property

  1. The Family of Saint Jerome as a whole has the right to acquire, possess, and administer property.  The Consilium Generale, representing the entire Family of Saint Jerome, administers these properties for the common good of the whole association.

  2. The single Cenacula Sancti Hieronymi also have the right to acquire, to possess, and to administer property; the manner of administration shall be decided by each cenaculum.

  3. If the Family of Saint Jerome should dissolve, its existing property shall be transferred to a religious Order chosen by the Consilium Generale at the time of dissolution.

 5. Further Regulations

  • The Consilium Generale may promulgate such further norms and regulations as it deems appropriate.

  • Given in Clearwater, Florida, on the Feast of Our Lady of Mount Carmel, 1989.

   /s/ Reverend Suitbert Siedl of Saint John of the Cross, O.C.D.
   /s/ Jan G. Halisky

  • (This Constitution was approved in accordance with canon 322 of the Code of Canon Law by Bishop John C. Favalora of the Diocese of St. Petersburg, Florida, per rescript dated December 5, 1990.)


Crux Melitensis

Top

AMENDMENT I

It should be understood by what is said in Article III (2) (b) and (c) of this Constitution that all persons of the Catholic faith may be members of the Family of St. Jerome if they consent to the three ends of this Family;  that is, if they

 • Profess a sincere love and filial obedience to the Supreme Pontiff;

 • Faithfully cultivate the spiritual life, which leads to intimate union with God, following the example of the saints;

 • Value the Latin language for its great importance as the living language of the Church.

It is therefore not required of each the members

 • that they dedicate each day to intense Latin exercises so that they will soon know the language well.  It is enough that they value the language highly as the Church’s own and, insofar as it is possible without inconvenience, that they desire to learn at least some things in the language, such as certain texts of the Holy Mass and certain liturgical chants.

Nor is it required of the members

 • that they undertake any special activity to which they feel they are not equal.

Nor is it required (as was previously stated in Article III n. 2 let. b of this Constitution)

 • that single members come together at appointed times, or that they belong to a certain cenaculum in a given location, if they are unable.  It is enough that, in whatever way they can, they maintain a bond and union – especially spiritual – with the whole Family of St. Jerome and that they observe those matters set forth in Articles I and II of the Constitution in light of AMENDMENT II.


Crux Melitensis

Top

AMENDMENT II

Those matters which are set forth in Article II, numbers 1, 2, and especially 3 (about the study and use of the Latin language) should not be understood in the sense of a burdensome list which would impose on the members the performance of everything enumerated therein.

Except as concerns those means for cultivating the spiritual life which obligates all men and women of the Catholic faith (the Holy Sacrifice of the Mass, sacramental confession, Holy Communion, the duty of praying and other things of this kind), the enumeration of means for attaining the three ends of this Family should be understood as giving examples from which members may select those things which accord with those ends and which are suitable to the members themselves.

With regard to the learning of the Latin language, we have explained in AMENDMENT I that no one agreeing to the purposes of the Family of St. Jerome will be excluded from membership.

Moreover, those who by patient and persevering study are able to come to a greater or even perfect use of the Latin language, let them not omit these studies, and let them faithfully dedicate at least a short time each day to them.  Moreover, priests who are members of our Family should be mindful of canon 249 of the new Code of Canon Law which prescribes that they be well-versed in the Latin language.


Crux Melitensis

Top

AMENDMENT III

Those who desire to become members of the Family of St. Jerome with a sincere heart, but due to some reason can not yet complete every prerequisite so as to become members, may be accepted as “associate members” by the Consilium Generale.

These “associate members” strive to complete faithfully those things that are in their power according to the norms and spirit of the whole Family of St. Jerome;  while others that they cannot, or cannot yet do, they will commend to the Lord’s mercy.

If however prior impediments should be removed, there is nothing to prevent such associate members becoming full members of the Family of Saint Jerome in accordance with Ch. IV, par. 3, of this Constitution.  If any associate member so wishes, it should be requested from the Consilium Generale by requesting a full admission.

Moreover, those who by patient and persevering study are able to come to a greater or even perfect use of the Latin language, let them not omit these studies, and let them faithfully dedicate at least a short time each day to them.  Moreover, priests who are members of our Family should be mindful of canon 249 of the new Code of Canon Law which prescribes that they be well-versed in the Latin language.


->> >> >>⇈⇑⇈<< << <<-

Status:  2013 Augusti 11
Privilegium impressorium:
Jus proprietatis librarię Familię Sancti Hieronymi, 1989
(copyright © by Familia Sancti Hieronymi, 1989)
Scriptum linguā « HTML » ab Erico Steinhauer (1989) et Brenno Regan (2001, 2013)


Deus vult ! — Brennus Regan ( Inscriptio electronica :   )
Dies immutationis recentissimæ :  die Jovis, 2013 Oct 31